Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

Văn khấn lễ bồi hoàn địa mạch

Khi gia đình ai đó đào đất lấp ao, khơi rãnh, xây tường không may làm tổn thương đến Long Mạch, thì những người sống trong gia đình đó dễ gặp tai hoạ, vận rủi, điềm xấu… Do đó gia chủ phải làm lễ bồi hoàn địa mạch để giải trừ tai hoạ, vận xấu. Để tránh được tai họa thì gia chủ phải lấy nước ở ba con sông, hoà với năm loại đất linh để nặn Thần Quy (Thần Rùa), cho chỉ 5 màu vào thân Rùa. Sau đó, chọn các ngày Thiên Xá, Thiên Nguyên, Địa Nguyên, Cường Nhật, Trùng Mậu, Trùng Kỷ rồi tìm nơi đào đất tạo thành hố bày lễ hoa quả ứng với Ngũ Hành (5 màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, đen hoặc tím) cùng lễ mặn ứng với Ngũ Hành, hoa 5 màu, hương, vàng mã… cạnh hố khấn cầu theo bài văn khấn bồi hoàn địa mạch. Dưới đây là bài văn khấn  lễ bồi hoàn địa mạch do Công Ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường chúng tôi sưu tầm được, mời độc giả tham khảo:

Hình ảnh có liên quan

Văn khấn bồi hoàn địa mạch

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

  • Đức U Minh giáo chủ Địa Tạng Vương Bồ Tát.
  • Hoàng thiên hậu thổ chư vị Tôn thần.
  • Các ngài Ngũ phương, Ngũ nhạc, Ngũ đế Thánh đế. Nhị thập tứ khí thần quan, Địa mạch thần quan, Thanh long Bạch hổ, chư vị tôn thần cùng quyến thuộc
  • Các ngài: Kim niên Đương cai tôn thần, Bản cảnh Thành hoàng tôn thần và các vị thần minh cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày…………..tháng…………….năm………………

Tín chủ con là:………………………………………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………..

Thành tâm sửa biện lễ nghi dâng trà quả thực, xin điền hoàn địa mạch. Bởi vì trước đây do tình mờ mịt, thức tỉnh hồn mê, đào đất lấp ao, gây nên chấn động hoặc bởi khách quan hoặc do chủ sự, tổn thương long mạch, mạo phạm thần uy, ảnh hưởng khí mạch muốn cho phong thổ an hòa, gia đình chúng con người người được giữ an khang, miễn trừ tai họa. Nên nay trương uy đại sĩ, nương đức tôn thần, cung tọa bồi hoàn, nhương kỳ khẩn đảo thần công nguyện xin bảo hộ, chứng minh xám hối, thụ hưởng đan thành.

Tín chủ chúng con xin chi thành cúng dâng ngài U minh giáo chủ Bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Ngài Kiên Lao địa thần Bồ Tát.

Các ngài Ngũ Phương, ngũ đế, hậu thổ nguyên quân, Sơn nhạc đế quân, Đương phương Thổ Địa, Thổ phủ thần kỳ, 24 khí thần quan, 24 long mạch thần quan, 24 địa mạch thần quan, 24 sơn địa mạch thần quan, 24 hướng địa mạch thần quan, Thanh long Bạch hổ, Thổ bá, Thổ hầu, Thổ mãnh, Thổ trọng thần quan, Thổ phụ, Thổ mẫu, Thổ lương, Thổ gia thần quan, Thổ tử, Thổ tôn, Thổ khảm, Thổ tôn thần quan, Thổ kỹ ngũ phương bát quái và các thần minh quyến thuộc. Kim niên Hành khiển Thái tuếchi đức tôn thần, Đương cảnh Thành hoàng bản thổ Đại vương và tất cả các vị thần minh cai quản ở khu vực này, cúi xin thương xót tín chủ chúng con, nhận lời thỉnh cầu, chuẩn tâu sám tạ, giáng phó án tiền, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho phong thổ phì nhiêu, khí sung mạch vượng, thuần an tiết thuận, nhân vật hưng long, sở cầu như ý.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *