Văn khấn giải quan phù, bệnh phù

Văn khấn giải quan phù, bệnh phù

Con người sinh ra trong cõi này không thể tránh khỏi ốm đau, bệnh tật. Để giải trừ bớt bệnh tật, bạn cũng có thể thành tâm sắm lễ và cầu khấn. Dưới đây là bài văn khấn giải quan phù, bệnh phù mà Công Ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường chúng tôi sưu tầm được, mời độc giả thảm khảo.

Kết quả hình ảnh cho văn khấn giải quan phù bệnh phù

Văn khấn giải quan phù, bệnh phù

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam mô Tiêu tai diên thọ Dược Sư Phật!

Nam mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn linh cảm Quán Thế Âm Bồ Tát.

Nam mô Đại Thánh Phả Quang Giải oan kết Bồ Tát Ma-ha-tát!

Kính lạy:

  • Hoàng thiên hậu thổ chư vị tôn thần.
  • Ngài thiên quan, Thiên phúc, Tứ phúc tôn tinh.
  • Kim niên đương cai Thái tuế chi đức Tôn thần Kim niên hành binh, Công tào phán quan.
  • Các Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương, Ngài Ngũ Phương, Ngũ thổ, Tôn thần, Long mạch, Tài thần, Định phúc táo quân và các vị thần minh cai quản ở trong khu vực này.

Hôm nay là ngày đất trời ân xá, thể đức hiếu sinh, trừ dư khí, nối xuân phong, tiêu vọng tai ương mang điềm cát khánh. Tín chủ con thành tâm sửa biện lễ vật năm sắc, ứng với ngũ hành dâng cúng hiên thánh, thiên địa tôn thần, cúi mong lượng cả hồng từ đoái thương soi xét. Chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật…

Nguyện cho: tín chủ chúng con lỗi trước tiêu trừ, họa sau dứt hẳn, hung nghiệt trôi ra bể bắc,  lộc tài ghé đến bờ tây. Trong nhà con cháu bình an, lộc tài vượng tiến. Ra ngoài làm việc sự nghiệp hanh thông, quý nhân giúp đỡ, thần thánh phù trì, người người được chữ khang ninh, gia nội không lo âu tà xích khấu.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám

Lợi dân: sau khi khấn song để nguyên lễ vật tại chỗ đến khi đèn nến cháy hết thì mắc một ngọn đèn điện tại sơn phương đó cho đến hết năm sẽ được nhiều điêu đại cát.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *