Chính sách trả hàng đồ thờ phú cường

Trong quá trình thực hiện hợp đồng đã ký kết, khi sản phẩm được chúng tôi dựng mộc xong chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng về thăm mộc, kiểm tra đúng chất liệu gỗ, kích thước thì mới chuyển qua giai đoạn sơn thành phẩm.

Khi hoàn thiện sản phẩm xong chúng tôi sẽ liên hệ khách hàng để chốt thời gian và địa điểm giao hàng chính xác. Thông thường chúng tôi sẽ báo trước từ 5-ngày để quý khách sắp xếp thời gian và địa điểm giao hàng.