Văn khấn Thành Hoàng ở đình, đền, miếu

văn khấn thành hoàng ở đình, đền, miếu

Theo tập tục văn hoá truyền thống, ở mỗi tỉnh thành, làng, xã Việt Nam đều có các Đình, Đền, Miếu, Phủ là nơi thờ tự Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu. Các vị Thần linh, Thành Hoàng, Thánh Mẫu là các bậc tiền nhân đã có công với cộng đồng làng xã, dân tộc trong lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước của người Việt Nam.  Lễ thần Thành Hoàng, Thư điền: Phải dùng chay mới có phúc và những lời cầu nguyện được linh ứng. Dưới đây là bài văn khấn Thành Hoàng ở Đình, Đền, Miếu mà Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường của chúng tôi sưu tầm được.

Hình ảnh có liên quan

Văn khấn Thành Hoàng làng ở Đình, Đền, Miếu

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

  • Hoàng thiên hậu thổ chư vị Tôn thần.
  • Ngài Kim liên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn Thần.
  • Ngài Bản cảnh Thành Hoàng chư vị Đại vương.

Hôm nay là ngày………………………………..

Hương tử con là…………………………………………………..

Ngụ tại………………………………………………………………………………

Kính nghĩ

Đức Đại vương nhận mệnh Thiên đình giáng lâm ở nước Việt Nam làm Bản cảnh Thành hoàng chủ tể một phương bấy nay ban phúc lành che chở cho dân. Nay hương tử chúng con thành tâm dâng lễ bạc, hiến tế hương hoa, phẩm oản,….

Cầu mong đức Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương chứng giám, rủ lòng thương xót, phủ hộ che chở cho chúng con mọi sự tốt lành, lắm tài nhiều lộc, an khang thịnh vượng, sở cầu như ý, sở nguyện tòng tâm.

Giãi tấm lòng thành, mong được chẻ chở.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *