Văn khấn lễ vong linh ngoài mộ tiết Thanh minh

văn khấn vong linh ngoài mộ tiết Thanh minh

Đi tảo mộ đầu năm là một nét đẹp truyền thống trong văn hóa của người Việt Nam ta. Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường Xin giới thiệu bài văn khấn vong linh ngoài mộ tiết Thanh Minh mà chúng tôi sưu tầm được.

Kết quả hình ảnh cho hình ảnh tảo mộ

             Bài văn khấn lễ vong linh ngoài mộ tiết Thanh Minh

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy hương linh……………………………………………………..

( Hiền khảo, Hiền tỷ hoặc Tổ khảo)………………………………………………………….

Hôm này là ngày…….tháng……….năm……………

Tín chủ là……………………………………………………………………….

Nhân tiết………………………………………………………………………………..

Chúng con và toàn thể gia đình con cháu, nhờ công ơn võng cực, nền đức cao dày, gây dựng cơ nghiệp của…………….chạnh lòng nghĩ đến âm phần ở nơi hoang vắng, thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng, cáo yết Tôn thần, hiến cúng  tôn linh…………………………. Lại xin sửa sang phần mộ, bồi xa, bồi thổ, cho được dày bền, tu sửa minh đường hậu quỷ cho thêm  vững chắc. Nhờ ơn Phật Thánh phù trì, đội đức trời tre đất trở, cảm niệm Thần Linh phù độ, khiến cho được chữ bình an, âm  siêu dương thái. Con cháu chúng con xin vì hương linh….phát nguyện tích đức tu nhân, làm duyên, làm phúc, cúng dân Tam Bảo, giúp đỡ cô nhi quả phụ, tế bần cứu nan, hiếu thận tông nhân để lấy phúc này hướng về tổ tiên.

Cúi xin linh thiêng chứng giám, thụ hưởng lễ vật, phù hộ độ trì con cháu, qua lại soi xét cửa nhà. Che tai cứu nạn, ban tài tiếp lộc, điềm lành mang đến, điềm dữ xua đi. Độ cho gia đạo hưng long, quế hòe tười tốt, cháu con vui hưởng lộc trời, già trẻ nhuần ơn Phật Thánh.

Giã tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *