Văn khấn lễ tổ tiên ngày giỗ chính xác nhất

Văn khấn tổ tiên ngày giỗ

Cúng giỗ gia tiên thể hiện đạo hiếu, thể hiện tấm lòng thủy chung thương tiếc của người đang sống với người đã khuất. Trong cúng giỗ đúng vào ngày mất của người được hưởng giỗ cần phải cúng mời người được hưởng giỗ trước, sau đó mới đến vong linh hai họ nội, ngoại từ bậc cao nhất trở xuống và cuối cùng là cáo thỉnh gia thần cùng dự tiệc giỗ. Sau đây là bài văn khấn lễ tổ tiên chính xác nhất.

Kết quả hình ảnh cho văn khấn lễ tổ tiên ngày giỗ

Văn khấn lễ tổ tiên ngày giỗ

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy tổ Tiên nội ngoại!

Hôm nay là ngày………..tháng………năm…………….

Chính ngày( Tiểu tường, Đại Tường, Cát kỵ)của…….

Thiết nghĩ vắng xa trần thế, không thấy âm dung. Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, khôn bề giãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ chúng con và toàn gia con cháu, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương giãi tỏ tấc thành.

Thành khấn kính mời…………………………………………………………….

Mất ngày……………….tháng…………………….năm…………………………………..

Mộ phần táng tại…………………………………………………………………………………………………

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Con lại xin kính mời các cụ tổ Tiên nội ngoại, Tổ khảo, Tổ tỷ, Bá thúc, Cô dì và toàn thể các hương linh gia tiên động lai âm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời các Ngài Thổ công, Táo quân và các vị linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ lại mời các vị vong linh tiền chủ hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *