Văn khấn lễ thánh mẫu

văn khấn lễ thánh mẫu

Đình, Đền, Miếu, Phủ cùng với sự lưu truyền sự linh diệu của các thần trong nhiều trường hợp đã đi vào trang sử oai hùng của dân tộc Việt Nam góp phần không nhỏ vào việc duy trì tình cảm yêu nước. Nơi thờ tự Đình, Đền, Miếu, Phủ còn là những nơi sinh hoạt tâm linh, tín ngưỡng. Con người hy vọng rằng bằng những hành vi tín ngưỡng, có thể cầu viện đấng Thần linh phù hộ cho bản thân, cùng gia đình, cộng đồng được an khang, thành đạt và thịnh vượng, yên bình, biến hung thành cát, giải trừ tội lỗi…Sau đây Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường xin giớ thiệu bài văn khấn  lễ thánh mẫu chính xác nhất mà chúng tôi sưu tầm được.

Hình ảnh có liên quan

Văn khấn lễ thánh mẫu

Nam Mô A Di Đà Phật!

Hương tử chúng con thành tâm kính lạy Đức Hiệu Thiên chí tôn kim quyết Ngọc Hoàng Huyền cung cao Thượng Đế.

Kính lạy:

  • Đức Cửu Trùng Thành Vân lục cung công chúa.
  • Đức thiên tiên Quỳnh Hoa Liễu Hạnh Mã Hoàng công chúa, sắc phong Chế Thằng Hòa Diệu Đâị Vương, gia phong Tiên Hương Thánh mẫu.
  • Đức đệ nhị đỉnh thượng cao sơn triêu mường Sơn Tinh công chúa Lê Mại Đại vương.
  • Đức đệ tam Thủy Phủ, Lân nữ công chúa.
  • Đức đệ tứ khâm sai Thành Mẫu, tứ vị chầu bà, năm tòa quan lớn, mười dinh các quan, mười hai Tiên cô, mười hai Thánh cậu, ngũ hổ Đại tướng, Thanh Hoàng Bạch xà Đại tướng.

Tín chủ con là…………………………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………

Cùng toàn thể gia đình đến nơi điện( phủ, đền)………….. chắp tay kính lễ khấu đầu vọng bái, lòng con thành khẩn, dạ con tha thiết, kính dâng lễ vật, cúi xin các Ngài xót thương ủng hộ, khiến cho gia đình chúng con tiêu trừ tai nạn, điều lành thường tới, điều dữ lánh xa, hết tai ương bệnh tật trong nhà, hưởng thịnh vượng an lành mãi mãi. Tài như nước đến, lộc tựa mây về, bốn mùa không hạn ách nào xâm, tám tiết có phúc lành tiếp ứng.

Lại xin: thể đức hiếu sinh, rủ lòng cứu độ, khiến chúng con như ý sở cầu, cho hương tử tòng tâm sở nguyện.

Giãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *