Văn khấn lễ thần linh ngày rằm tháng bảy tại nhà

mâm cỗ cũng rằm tháng bảy 2

Ngày rằm tháng bảy (tiết trung nguyên) cũng chính vào ngày lễ Vu Lan của Phật giáo hay dân ta còn gọi là ngày xá tội vong nhân. Các gia đình thường lên chùa làm lễ Vu Lan, cầu siêu và tỏ lòng thành báo hiếu đến cha mẹ, ông bà rồi về làm lễ tại nhà. Cùng với đó là lễ cúng cô hồn được cúng ngoài trời cho những linh hồn (cô hồn) không có chỗ nương tựa.

mâm cỗ cũng rằm tháng bảy
mâm cỗ cũng rằm tháng bảy tại nhà

mâm cỗ cũng rằm tháng bảy 2

 

 

Dưới đây là bài văn khấn lễ thần linh ngày rằm tháng bảy tại nhà. Đây là 1 trong 3 bài văn khấn cúng rằm tháng bảy

> Văn khấn lễ tổ tiên ngày rằm tháng bảy

> Văn khấn cô hồn chúng sinh

Văn khấn lễ thần linh tại nhà

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm………………………………..

Tín chủ con là:……………………………………………………………………

Ngụ tại:………………………………………………………………………………

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng vày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Chúng con thành tâm kính mời Ngài Kim Niên Đương cai Thái tuế chí đức tôn thần. Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương. Ngài Bản xứ thần linh Thổ địa. Ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị thần linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu lan, ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam bảo Phật trời phù hộ, thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. Do vậy, kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành, nguyện mong nạp thụ, phù hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình, người người mạnh khỏe, già trẻ bình an, hướng về chính đạo. Lộc tài vượng tiến, gia đạo hưng long.

Giãi tấm long thành, cúi xin chứng giám!

Cẩn cáo.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *