Văn khấn lễ thần linh ngày rằm tháng bảy thường được dùng

văn khấn lễ Thần linh ngày rằm tháng bảy

Rằm tháng 7 hàng năm, các gia đình thường sắm lễ cúng tổ tiên, gia đình, thần linh và đặc biệt là cúng bố thí cho các cô hồn.

Ngày 15/7 âm lịch cũng chính vào ngày lễ Vu Lan của Phật giáo, các gia đình thường lên chùa làm lễ Vu Lan, cầu siêu và tỏ lòng thành báo hiếu đến cha mẹ, ông bà rồi về làm lễ tại nhà. Cùng với đó là lễ cúng cô hồn được cúng ngoài trời cho những linh hồn không có chỗ nương tựa. Dưới đây là bài văn khấn thường được dùng nhất:

Kết quả hình ảnh cho văn khấn thần linh ngày rằm tháng 7

 

Văn khấn lễ Thần Linh ngày rằm tháng bảy

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

– Kính lạy Địa Tạng Vương Bồ Tát.

– Đức Mục Kiền Liên Tôn Giả.

Hôm nay là ngày rằm tháng bảy năm……………

Tín chủ con là…………………………………………………………………………………

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án.

Chúng con thành tâm kính mời:

Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát; Ngài Mục Kiền Liên Tôn Giả.

– Chúng con thành tâm kính mời Ngài Kin Niên Đương cai Thái tuế chí đức Tôn thần. Ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương. Ngài Bản xứ Thần Linh Thổ Địa. Ngài Bản gia Táo quân và tất cả các vị Thần Linh cai quản trong khu vực này.

Cúi xin các ngài giáng lâm án tọa, xét soi chứng giám. Nay gặp tiết Vu Lan ngày vong nhân được xá tội. Chúng con đội ơn Tam bảo Phật phù hộ, Thần linh các đấng chở che, công đức lớn lao nay không biết lấy gì đền báo. Do vậy, kính dâng lễ bạc, giãi tỏ lòng thành nguyện mong thu nạp thụ. Phụ hộ độ trì cho chúng con và cả gia đình, người người mạnh khỏe, già trẻ bình an hướng về chính đạo. Lộc tài vượng tiến, gia đọa hưng long. Cứu giải thoát oan khiên thưa trước, lại cúng chiếu đế để tìm điều tốt đẹp cho đời sau.

Giãi tầm lòng thành cúi xin chứng giám.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *