Văn khấn lễ động thổ chính xác nhất

văn khấn lễ động thổ

Làm nhà là một trong những việc quan trọng nhất của một đời người. Để những người sống trong ngôi nhà mới xây cất được khỏe mạnh, gặp mọi sự may mắn tốt lành thì khi tiến hành làm nhà nhất thiết phải chọn giờ Hoàng Đạo. Trước khi tiến hành lễ dâng hương, người ta thường kén chọn ngày giờ “tốt”, chẳng hạn không được rơi vào ngày hắc đạo, sát chủ, thổ cấm, trùng tang, trùng phục, … mà phải là những ngày có sao “tốt” nhiều như ngày hoàng đạo, ngày sinh khí, lộc mã, phúc sinh, giải thần, … Còn giờ thì phải là giờ hoàng đạo. Sau khi làm lễ, gia chủ là người cầm cuốc bổ những nhát đầu tiên, trình với Thổ thần xin được động thổ, tiếp sau đó, mới cho thợ đào. Trước khi khấn, phải thắp nén nhang, vái bốn phương tám hướng rồi quay mặt vào mâm lễ mà khấn. Dưới đây là bài khấn lễ động thổ chính xác nhất.

Hình ảnh có liên quan

Bài khấn lễ động thổ

(dùng khi làm nhà, sửa chữa lớn, mở cổng, cất nóc)

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

  • Hoàng thiên hậu chư vị Tôn thần.
  • Quan Đương niên.
  • Các Tôn thần bản xứ

Hôm nay là ngày……tháng…….năm………

Tín chủ con là…………………………………………..

Ngụ tại…………………………………………………………………………………………………………….

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày ra trước án. Vì tín chủ con khởi tạo……(nếu cất nóc thì đọc là cất nóc, nếu xây cổng thì đọc là xây cổng, nếu sửa chữa thì đọc là sửa chữa) căn nhà ở địa chỉ………… ngôi dương cơ trụ trạch để làm nơi cư ngụ cho gia đình và con cháu. Nay chọn được ngày lành tháng tốt, kính cáo chư vị thần linh, cúi mong soi xét và cho được động thổ (hoặc cất nóc, làm việc gì thì nói việc ấy). Nhân có lễ vật tịnh tài dâng cúng, bày trên án tọa.

Tín chủ con thành tâm kính mời:

Ngài Kim niên Đường cai Thái tuế chi đức Tôn thần.

Ngài Bản cảnh Thành Hoàng Chư vị Đại vương.

Ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa.

Ngài Định phúc Táo quân, các ngài địa chúa long mạch Tôn thần và tất cả các vị thần linh cai quản ở trong khu vực này.

Cúi xin: giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho chúng con mọi việc thuận lợi, công việc hanh thông chủ thợ được chữ bình an, ngày tháng được hưởng phần lợi lạc, âm phù dương trợ, sở nguyện lòng tâm. Tín chủ lại xin phổ cáo với các vị tiền chủ hậu chủ và các vị hương linh, cô hồn y thảo phụ mộc, phảng phất ở trong khu vực này. Xin mời tới đây chiêm ngưỡng tôn thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ cũng như đội thơ đôi bên, khiến cho an lạc, công việc chóng thành.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *