Văn khấn đức Địa Tạng âm Bồ Tát

Văn khấn đức Địa Tạng Vương Bồ Tát

Đức Địa tạng Vương Bồ tát là một vị Bồ-tát được tôn thờ trong Phật giáo Đông Á, thường được mô tả như một tỉ-khâu phương Đông. Địa Tạng Bồ-tát được biết đến bởi lời nguyện cứu độ tất cả chúng sinh trong lục đạo luân hồi vào thời kỳ sau khi Phật Thích-ca Mâu-ni nhập Niết-bàn cho đến khi Bồ-tát Di Lặc hạ sanh, và nguyện không chứng Phật quả nếu địa ngục chưa trống rỗng. Do đó, Địa Tạng thường được xem như là vị Bồ-tát của chúng sanh dưới địa ngục hay là giáo chủ của cõi U Minh.

Dưới đây là bài văn khấn lễ Đức địa Tạng âm Bồ Tát mà Công Ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường chúng tôi sưu tầm được, mời tất cả độc giả tham khảo:

Kết quả hình ảnh cho văn khân đức địa tạng âm bồ tát

Văn khấn Đức địa Tạng âm Bồ Tát ( U Minh Giáo Chủ)

Nam Mô A Di Đà Phật!

Nam Mô Đại bi, Đại nguyện, Đại thánh, Đại từ bản tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.

Kính lễ đức U Minh Giáo chủ thùy từ chứng giám.

Hôm nay là ngày……………tháng………………..năm………………..

Tín chủ con là:…………………………………………………………………………….

Ngụ tại:……………………………………………………………………………………………………………………….

Thành tâm đến trước Phật đài, nơi điện Cửu hoa, kính dâng phẩm vật, hương hoa kim ngân tịnh tài, ngũ thể đầu thành, nhất tâm kính lễ dưới tòa sen báu.

Cúi xin đức Đại sĩ không rời bản nguyện, theo Phật phó chúc trên cung trời Đao lợi, che chở cứu vớt chúng con và cả gia quyến, như thể mẹ hiền, phù trì cho con đỏ, nhờ ánh ngọc Minh châu tiêu trừ tội cấu, trí tuệ mở mang, được mây từ che chở, tâm đạo khai hoa, não phiền nhẹ bớt. Khi còn sống thực hành thiện nguyện, noi gương Đại sĩ, cứu độ chúng sinh. Khi vận hạn ốm đau, nhờ được đức từ hộ niệm, Thần linh bản xứ giúp yên. Lúc lâm chung được nhờ ánh hào bi quang, vượt khỏi tam đồ, sinh lên cõi thiện.

Lại nguyện cho hương linh Gia tiên chúng con nhờ công đức cúng dâng này thảy đều siêu thoát.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *