Văn khấn đám hiếu

văn khấn đám hiếu

Theo quan niệm xưa: Người chết là bắt đầu cuộc sống ở một thế giới khác ”Sống gửi – Thác về”. Bởi vậy, theo tục xưa trong đám hiếu có rất nhiều nghi lễ để tiễn đưa vong hồn người đã khuất sang thế giới bên kia được trọn vẹn, chu đáo, thể hiện lòng thành, làm trọn đạo hiếu. Dưới đây Công ty TNHH đồ gỗ mỹ nghệ Phú Cường của chúng tôi xin giới thiệu bài văn khấn đám hiếu  chính xá nhất tới tất cả các bạn.

Kết quả hình ảnh cho văn khấn đám hiếu

Văn khấn đám hiếu

(Khi nhà có đam hiếu cần đặt bàn thờ, hoặc khi chôn cất tế lễ,

thì dùng văn khấn này.Có thế đổi đi đôi câu chữ cho phù hợp).

Nam Mô A Di Đà Phật ( 3 lần)

Kính lạy:

  • Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại vương.
  • Đông trừ tư mềnh Táo Phủ thần quân.
  • Chư Gia Tiên Cao tằng Tổ Tỷ.

Hôm này là ngày……….tháng………………năm…………………….

Người thân của gia đình con là…………………………………………………………………..

đã mất vào hồi……..giờ………..ngày………tháng………….năm…………………

Hỡi ôi!

Vùng đất rồng dường bao, bầu trời cao xa có mấu? Cây cao ấy, gió cả ấy, nỗi sầu kia ai khéo đắp làm chi. Bờ cõi này, cảnh vật này, dấu cũ nọ bóng đi đâu chả thấy. Luống trông mấy đám bạch vân kia, phải đặt một linh sàng thờ cúng. Hương hoa lễ vật dâng lên, làm tròn đạo hiếu.

Cúi xin hâm hưởng.

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *