Ý nghĩa tục thờ tượng phật bà quan âm bồ tát

Ở Việt Nam chúng ta luôn có tục lệ con cháu phải tưởng nhớ công ơn cha mẹ, ông bà, tổ tiên... Đại đa số người dân việt đều theo đạo phật thế nên ngoài thờ tổ tiền thì chúng ta vẫn thường thấy những người theo phật giáo thường thờ thêm tượng phật trong [...]