Hướng đặt bàn thờ theo tuổi

Trong phong thủy, ngoài vị trí đặt phòng thờ và bàn thờ gia tiên, thì việc xác định tọa hướng cũng rất quan trọng. Để xác định hướng đặt bàn thờ thì phải căn cứ vào năm sinh của chủ nhà, chủ nhà có thể là ông nội, cha, con trưởng. Phải xác định được [...]