Bài văn khấn khi bắt đầu dọn ở( nhập trạch)

văn khấn khi bắt đầu dọn ở

Nghi Lễ Cúng Nhập Trạch (lễ khấn cúng dọn vào nhà mới, có thể là nhà tự xây cất hoặc ngôi nhà mới mua) là một nghi lễ khấn cúng quan trọng trong nghi lễ cổ truyền và văn hóa tâm linh của người Việt. Dưới đây là bài văn khấn khi bắt đầu dọn ở thông dụng, chính xác và được nhiều người chọn làm văn khấn nhất.

Kết quả hình ảnh cho văn khấn khi bắt đầu dọn ở

Văn khấn khi bắt đầu dọn ở

(Còn gọi là phần sài hoặc quy hỏa, tức là bắt đầu dọn vào ở, đung bếp tại nhà khi mới

làm hoặc sửa chữa song, nếu nhà có bàn thờ Phật thì cúng Phật trước).

Nam Mô A Di Đà Phật!

Kính lạy:

  • Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị tôn Thần.
  • Các ngài Thần Linh bản xứ cai quản trong khu vực này.

Hôm nay là ngày…………….tháng……………….năm………………………..

Tín chủ con là………………………………………………………………………..

Ngụ tại……………………………………………………………………………………………

Thành tâm sửa biện hương hoa lễ vật và các thứ cúng dâng bày lên trước án, trước ban tọa chư vị Tôn Thần kính cẩn tâu trình:

Các ngài Thần Linh thông minh chính trực giữ ngôi tam thai, nắm quyền tạo hóa, thể đức hiếu sinh của trời đất, phù hộ dân lành, bảo vệ sinh linh, nêu cao chính đạo.

Nay gia đình chúng con hoàn tất công trình, chọn được ngày lành dọn đến cư ngụ, phần sài nhóm lửa, kính lễ khánh hạ cầu xin chư vị minh thần, gia án tác phúc, độ cho gia quyến chúng con an ninh, khang thái, xuất nhập hưởng phần lợi lạc. Cúi mong ơn đức cao dày, thương xót, phù trì bảo hộ.

Tín chủ lại mời các vong linh tiền chủ, hậu chủ ở trong nhà này, đất này xin cùng về đây chiêm ngưỡng Tôn Thần, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ thịnh vương an khang. Bốn màu không hạn ách nào xâm, tâm tiết có điều lành tiếp ứng.

Giãi tấm lòng thành cúi xin chứng giám.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *